BASIC NEEDS FOUNDATION

Basic Needs Foundation ontwikkelt en stimuleert de fabricage van producten die op goedkope en verantwoorde wijze in deze basisbehoeften kunnen voorzien.

Water

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte.
Basic Needs Foundation heeft in samenwerking met partners de WaterWinner ontwikkeld.

Energie

Hoewel de meeste ontwikkelingslanden een overvloed aan zonne-energie hebben, wordt daarvan slechts zelden gebruik van gemaakt.

Voedsel

Basic Needs Foundation ondersteunt onder meer de Amerikaanse organisatie Kickstart met haar activiteiten op het gebied van de productie van eenvoudige waterpompen.

Huisvesting

Basic Needs Foundation ondersteunt Habitat for Humanity een organisatie die huisvestingsprojecten realiseert in verschillende delen van de wereld.

Wilt u ook bijdragen?